ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΛΟΑΓΟΡΑΣ
EPIPLOAGORA.COM

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η επιχείρησή μας καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών του διαδικτυακού μας ιστότοπου (www.epiploagora.com), είτε αυτοί είναι ήδη πελάτες μας είτε όχι, και τα οποία συλλέγονται στη βάση δεδομένων μας.

Δηλώνουμε επίσης ότι η παρούσα πολιτική δε καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των επισκεπτών και υπηρεσιών που δεν ελέγχονται από την επιχείρησή μας.

Δεδομένης της φύσης του διαδικτύου, δηλώνουμε ότι η επιχείρησή μας, Επιπλοαγορά Αναγνωστίδης Σταμάτης – Σοφιολάκη Αικατερίνη, δεν ευθύνεται σε καμιά περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης κατά την χρήση του διαδικτυακού μας ιστότοπου , η οποία χρήση γίνεται πάντα με την δική του θέληση και με γνώση και αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Συλλογή και διαχείριση δεδομένων

Η επιχείρησή μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • κατά την εγγραφή του επισκέπτη στον διαδικτυακό μας τόπο
  • κατά την αποστολή του επισκέπτη παρατηρήσεων – σχολίων
  • κατά την εγγραφή του σε διαφημιστικές προωθητικές ενέργειες της επιχείρησης μας
  • κατά την πλοήγησή του μέσα στις σελίδες του ιστότοπου μπορεί να καταγράφεται η προτίμησή του σε κάποια προϊόντα ή υπηρεσίες της επιχείρησής μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την επιχείρησή μας από τους επισκέπτες του διαδικτυακού μας ιστότοπου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την επιχείρησή μας για τους εξής παρακάτω γενικούς λόγους:

  • για την ενημερωτική υποστήριξη των πελατών ή επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου μας ώστε να μπορούμε να τους προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας κατά το δυνατόν σύμφωνα με τις γενικές προτιμήσεις τους, συμπεριλαμβανομένων προσφορών σε προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
  • για την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών σχετικά με τα προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει η επιχείρησή μας μέσω του διαδικτυακού μας τόπου.
  • για την έκδοση των εκάστοτε παραστατικών που εκδίδουμε σύμφωνα με τον νόμο.

Διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας δίνει το δικαίωμα στους πελάτες και επισκέπτες που έχουν καταχωρηθεί στην Βάση Δεδομένων μας, να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την εγγραφή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, αποστέλλοντας το αίτημα τους στο υπεύθυνο τήρησης του αρχείου προσωπικών δεδομένων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση info@epiploagora.com ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 2310 256666 .

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρησή μας ρητά δεσμεύεται ότι δεν προβαίνει ούτε και θα προβεί στην πώληση ή ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του διαδικτυακού μας τόπου www.epiploagora.com σε τρίτους φορείς. Εξαίρεση στην παραπάνω δέσμευση αποτελεί η αναγκαστική συμμόρφωση μας στις σχετικές διατάξεις του νόμου προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Cookies

Ο διαδικτυακός μας τόπος www.epiploagora.com χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις σελίδες του.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τονυπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του www.epiploagora.com και για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του www.epiploagora.com μπορεί να ρυθμίσει το πλοηγό του (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστότοπου www.epiploagora.com, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του www.epiploagora.com δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Περισσότερα για τα cookies μπορείτε να διαβάστε εδώ: http://www.allaboutcookies.org

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του www.epiploagora.com υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει σήμερα ισχύει. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού της τόπου και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Κάθε αλλαγή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου θα ανακοινώνεται στον διαδικτυακό μας τόπο www.epiploagora.com. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τότε οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του www.epiploagora.com.

Τέλος, η επιχείρησή μας θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη του www.epiploagora.com ότι:

  • η συλλογή κι επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά αποκλειστικά πελάτες (ακόμη και υποψήφιους) ή προμηθευτές και τα δεδομένα τους δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους καθώς επίσης
  • ότι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων τους και μπορούν ν’ ασκήσουν τα λοιπά εκ της σχετικής νομοθεσίας δικαιώματά τους, απευθυνόμενοι στο νόμιμο εκπροσώπου της επιχείρησής μας και υπεύθυνο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα .
Positive SSL